Impact of the Single Use Plastics (SUP) Directive

Prohibition of specific single-use plastic disposables

It will no doubt have escaped your notice in recent months that, as of 3 July 2021, legislation on the use of certain disposable items is active. Among other things, a ban will be introduced on specific plastic disposables for single use. Based on our vision, we have been offering alternatives to the use of traditional oil plastics for years. We can therefore offer an extensive range of suitable SUP-proof alternatives on our Biopack webshop, so don't worry, you're on the right address!

Unfortunately, the law does not distinguish biobased plastic from ordinary plastic

Unfortunately, the legislation makes no distinction between bio-based plastic and oil-based plastic. We are therefore forced to sell off products made of bio-based plastic from the categories below. Selling out is also permitted in Belgium after July 3, 2021. This concerns products that were in stock with us before that date, which you may continue to purchase from us until our stock runs out. You can also buy products from us after 3 July and sell them on within Belgium after 3 July 2021.

Which disposables are no longer allowed and what are the alternatives?

Misunderstanding cleared up: (bio)plastic drinking cups are still allowed!

In the context of the European Union's new SUP Directive, there are currently many uncertainties on the market regarding which products may continue to be sold after the SUP Directive comes into force. So today we want to clear up some misunderstandings. Recently, we have noticed that many reports about the SUP Directive state that all single-use plastic cups will be banned from production and sale as of 3 July 2021. We expressly point out that this claim is incorrect!

The regulation only applies to drinking cups made of EPS (isomo). All other plastic cups may still be used after the deadline, provided they carry the logo specified by the EU.

However, we should point out that since 1 January 2020, local and Flemish authorities are no longer allowed to serve drinks in disposable cups or single-use drink containers. This also applies to events that are not organised by the authorities, from school parties to festivals, unless the organiser can selectively collect 90 percent of the packaging for recycling (and 95 percent from 2022). Did you know that our sister company Cup Concept can offer a full service in reusable drinking cups: from the purchase or rental, delivery and/or washing of the cups.

Markeringsvoorschriften voor wegwerp drinkbekers

Naast het verbod op single use plastics komen er dus markeringsvoorschriften voor drinkbekers van karton met plastic coating en van plastic. Alle drinkbekers moeten van onderstaande markering worden voorzien.

Ook hier maakt de wetgeving jammer genoeg geen onderscheid in biobased plastic ten opzichte van olie-gebaseerd plastic. We zijn dan ook genoodzaakt om drinkbekers zonder markering uit te verkopen, net als EPS (isomo) drinkbekers. Uitverkopen mag binnen België ook na 3 juli 2021, dit gaat dan over producten die voor die datum bij ons op voorraad stonden, die mag je bij ons blijven afnemen tot onze voorraad op is. Ook kan je 3 juli nog producten bij ons inkopen en deze na 3 juli 2021 binnen België doorverkopen.

Markeringsvoorschriften voor kartonnen drinkbekers

Vanaf 3 juli 2021 moet er onder andere een markering gedrukt worden op alle soorten kartonnen drinkbekers, dus zowel op kartonnen bekers met PLA of met PE coating als no-plastic bekers... We verwijzen graag naar de site van de Europese Unie voor de details van de markeringsvoorschriften en de gevectoriseerde bestanden die je daar kan downloaden.

Te plaatsen pictogram:

Image 5

De zwarte lijn die de markering begrenst, maakt geen deel uit van het pictogram. Het dient alleen om de dunne witte lijn die de markering begrenst tegen de witte pagina aan te geven. De begeleidende tekst staat hier in het Engels, maar dient in de landstalen van het land waarin je de beker op de markt brengt te worden geprint.
 
Positie van de markering:
De markering wordt horizontaal op het buitenoppervlak van de beker aangebracht, weg van de rand, om contact met de mond van de consument bij het drinken te voorkomen. De markering mag niet onder de voet van de beker worden aangebracht.
 
Grootte van de markering:
De markering bestaat uit twee even grote rode en blauwe vakken die naast elkaar worden geplaatst, en een rechthoekig zwart vak met de informatietekst "PLASTIC IN PRODUCT" dat onder de twee even grote vakken wordt geplaatst. De verhouding tussen de hoogte en de lengte van de markering moet 1:2 zijn. Voor bekers met een volume van minder dan 500 ml bedraagt de minimumgrootte van de markering 1,4 cm bij 2,8 cm (3,92 cm2). Voor bekers met een inhoud van 500 ml of meer bedraagt de minimumafmeting van het opschrift 1,6 cm bij 3,2 cm (5,12 cm2).

Ontwerp van de markering: 

Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder effecten toe te voegen, de kleuren aan te passen, te retoucheren of de achtergrond uit te breiden. De markering wordt op ware grootte afgedrukt met een resolutie van ten minste 300 dots per inch. De markering wordt begrensd door een dunne witte lijn.

De informatietekst "PLASTIC IN PRODUCT" moet in hoofdletters en in het lettertype Helvetica Bold worden afgedrukt. De lettergrootte bedraagt minimaal 5 pt voor bekers met een inhoud van minder dan 500 ml en 6 pt voor bekers met een inhoud van 500 ml of meer.

Wanneer de informatietekst in een andere of meer officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde informatietekst hetzij dicht onder de markering, hetzij binnen het rechthoekige zwarte kader onder de eerste taal geplaatst, en is deze in beide gevallen duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de ruimte op het buitenoppervlak van de beker beperkt is, mag de in een of meer officiële talen van de lidstaten vertaalde informatietekst elders op de beker worden aangebracht, zo dicht mogelijk bij de markering en daar waar hij duidelijk zichtbaar is. De vertaalde informatietekst is in hoofdletters en in het lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte bedraagt minimaal 5 pt voor bekers met een inhoud van minder dan 500 ml en 6 pt voor bekers met een inhoud van 500 ml en meer. Wanneer de informatietekst in extra talen in het rechthoekige zwarte kader wordt geplaatst, kan van de vereiste maximumgrootte van de opschriften worden afgeweken.

De kleuren met de volgende kleurcodes moeten worden gebruikt:

Wit: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
Zwart: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
Rood: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0
Blauw: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0

Markeringsvoorschriften voor plastic drinkbekers

 
Drinkbekers die geheel uit plastic zijn vervaardigd, dus zowel PP, PS, rPET, APET als PLA bekers, worden voorzien van ofwel de volgende gedrukte markering (links), ofwel de volgende gegraveerde/in reliëf aangebrachte markering (rechts):
 
Te plaatsen pictogram: de linkse versie is voor op bedrukte bekers, de rechtse versie is voor bekers met embossing:
 
Image 6  Image 7
De zwarte lijn (en de grijze achtergrond) die de markering begrenst, maakt er geen deel van uit. Het dient alleen om de dunne witte lijn die de markering begrenst tegen de witte pagina aan te geven. De begeleidende tekst staat hier in het Engels, maar dient in de landstalen van het land waarin je de beker op de markt brengt te worden geprint.
  

De begeleidende tekst moet in de landstalen
Wanneer de informatietekst in een andere of meer officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde informatietekst hetzij dicht onder de markering, hetzij binnen het rechthoekige zwarte kader onder de eerste taal geplaatst, en is deze in beide gevallen duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de ruimte op het buitenoppervlak van de beker beperkt is, mag de in een of meer officiële talen van de lidstaten vertaalde informatietekst elders op de beker worden aangebracht, zo dicht mogelijk bij de markering en daar waar hij duidelijk zichtbaar is.

De vertaalde informatietekst is in hoofdletters en in het lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte bedraagt minimaal 5 pt voor bekers met een inhoud van minder dan 500 ml en 6 pt voor bekers met een inhoud van 500 ml en meer. Wanneer de informatietekst in extra talen in het rechthoekige zwarte kader wordt geplaatst, kan van de vereiste maximumgrootte van de opschriften worden afgeweken.

Positie van de markering:
De markering wordt horizontaal op het buitenoppervlak van de beker aangebracht, weg van de rand, om contact met de mond van de consument bij het drinken te voorkomen. De markering mag niet onder de bodem van de beker worden aangebracht. Bij bedrukte bekers mag het opschrift niet op de rand staan, om te voorkomen dat de consument bij het drinken in contact komt met de mond. Bij geribbelde bekers mag het opschrift niet in reliëf/gravure op de randen staan.
 
Grootte van de markering:

De markering heeft een rechthoekige vorm en de verhouding tussen de hoogte en de lengte is 1:2. Voor bekers met een volume van minder dan 500 ml bedraagt de minimumafmeting van de markering 1,4 cm bij 2,8 cm (3,92 cm²). Voor bekers met een inhoud van 500 ml of meer bedraagt de minimumafmeting van de opschriften 1,6 cm bij 3,2 cm (5,12 cm²).

Ontwerp van de markering: 

De informatietekst "MADE OF PLASTIC" moet in hoofdletters worden geschreven in het lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte bedraagt minimaal 5 pt voor bekers met een inhoud van minder dan 500 ml en minimaal 6 pt voor bekers met een inhoud van 500 ml of meer.

Bedrukte bekers: 

Image 6

Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder effecten toe te voegen, de kleuren aan te passen, te retoucheren of de achtergrond uit te breiden. De markering wordt op ware grootte afgedrukt met een resolutie van ten minste 300 dots per inch. De markering moet een voldoende hoog contrast met de achtergrond hebben om goed leesbaar te zijn. Daartoe moet de omtrek van de markering in een van de volgende kleuren worden afgedrukt.

Wit: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
Zwart: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
Rood: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0
Blauw: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0

Het ontwerp van de markering wordt met zwarte inkt gereproduceerd, zonder effecten toe te voegen, te retoucheren of de achtergrond uit te breiden. De markering wordt op ware grootte afgedrukt met een resolutie van ten minste 300 dots per inch. De markering moet een voldoende hoog contrast met de achtergrond hebben om goed leesbaar te zijn. Daartoe moet de omtrek van de markering in een van de volgende kleuren worden afgedrukt.

Bekers met embossing:

Image 7

Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder toevoeging van effecten, retouchering of uitbreiding van de achtergrond. De witte omtrek die in de in punt 1.2 van deze bijlage bedoelde markering is aangegeven, geeft de lijnen weer die in de beker moeten worden gegraveerd of in reliëf moeten worden aangebracht.

 

Wanneer de informatietekst in een andere of meer officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde informatietekst hetzij dicht onder de markering, hetzij binnen het rechthoekige zwarte kader onder de eerste taal geplaatst, en is deze in beide gevallen duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de ruimte op het buitenoppervlak van de beker beperkt is, mag de in een of meer officiële talen van de lidstaten vertaalde informatietekst elders op de beker worden aangebracht, zo dicht mogelijk bij de markering en daar waar hij duidelijk zichtbaar is. De vertaalde informatietekst is in hoofdletters en in het lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte bedraagt minimaal 5 pt voor bekers met een inhoud van minder dan 500 ml en 6 pt voor bekers met een inhoud van 500 ml en meer.

Bij het drukken moeten de kleuren met de volgende kleurcodes worden gebruikt:

Wit: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
Zwart: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100

Do these marking rules also apply to other cups?

Cups that are actually used for food are excluded from the labelling regulations. Think of cups for yoghurt & desserts, fruit and vegetables, among others.

At Biopack you order SUP-proof without any worries!

More information on this legislation and its application in Flanders can be found in OVAM's Frequently Asked Questions on the SUP Directive.